Innlogging

Innlogging skjer enten manuelt ved bruk av brukernavn og passord, eller ved å knytte Transponder opp mot annet påloggingssystem.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Transponder er integrert mot FEIDE, og ID porten. Id porten benyttes kun til pålogging som paraply-bruker (kommunal overordnet bruker).

Svarte dette på spørsmålet?