Innledning

Informasjon om løsningen og hvilke behov Transponder SMS dekker

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter2 artikler

Innlogging

Det er flere måter å logge inn i Trasponder SMS på.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter4 artikler

Opprette brukere

Er du administrator kan du opprette, redigere og slette brukertilganger i Transponder. Når en bruker er opprettet må vedkommende gis tilgang i sine aktuelle grupper i tilgangskontrollen.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter2 artikler

Kontakter og grupper

Kontakttreet kan organiseres på den måten du selv vil. Hovedgrupper og undergrupper eller en kombinasjon.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter8 artikler

Tilgangsstyring

I Transponder skiller vi mellom Administrator, begrenset administrator og bruker. Brukere må tildeles tilgang til enkeltgrupper.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter3 artikler

Sende melding

Med Transponder kan du sende melding med det samme eller sette sendingstidspunkt frem i tid, få detaljerte leveringsrapporter i sanntid og se lesebekreftelser.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter6 artikler

Innsamling av strukturerte data

Trabsponder har en egen modul for innhenting av samtykker og andre typer strukturerte data.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter3 artikler

Motta meldinger

Alle som blir Transponderkunde vil få oppgitt et telefonnr de kan benytte til toveis kommunikasjon. Om foresatte, ansatte eller elever sender sms til dette nr mottar du meldingene i innboksen.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter7 artikler

Samtaletråder og eksport

Transponder har gode funksjoner for å vise samtaletråder og å eksportere ut samtaletråder.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter4 artikler

Apper

Transponder kan lastes ned som app for iPhone og Android. I tilleggkan Transponder lett legges på hjem-skermen på smartelefoner ig benyttes som app i its learning.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter5 artikler

Paraplyorganisasjoner

For f eks IT ansvarlig i en kommune kan man få tilgang til en såkalt paraplyorganisasjon som i sin tur gir deg administrasjonstilgang til alle enhetene i kommunen.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter1 artikkel