Innledning

Informasjon om løsningen og hvilke behov Transponder SMS dekker

Innlogging

Det er flere måter å logge inn i Trasponder SMS på.

Opprette brukere

Er du administrator kan du opprette, redigere og slette brukertilganger i Transponder. Når en bruker er opprettet må vedkommende gis tilgang i sine aktuelle grupper i tilgangskontrollen.

Kontakter og grupper

Kontakttreet kan organiseres på den måten du selv vil. Hovedgrupper og undergrupper eller en kombinasjon.

Tilgangsstyring

I Transponder skiller vi mellom Administrator, begrenset administrator og bruker. Brukere må tildeles tilgang til enkeltgrupper.

Sende melding

Med Transponder kan du sende melding med det samme eller sette sendingstidspunkt frem i tid, få detaljerte leveringsrapporter i sanntid og se lesebekreftelser.

Innsamling av strukturerte data

Trabsponder har en egen modul for innhenting av samtykker og andre typer strukturerte data.

Motta meldinger

Alle som blir Transponderkunde vil få oppgitt et telefonnr de kan benytte til toveis kommunikasjon. Om foresatte, ansatte eller elever sender sms til dette nr mottar du meldingene i innboksen.

Samtaletråder og eksport

Transponder har gode funksjoner for å vise samtaletråder og å eksportere ut samtaletråder.

Apper

Transponder kan lastes ned som app for iPhone og Android. I tilleggkan Transponder lett legges på hjem-skermen på smartelefoner ig benyttes som app i its learning.

Paraplyorganisasjoner

For f eks IT ansvarlig i en kommune kan man få tilgang til en såkalt paraplyorganisasjon som i sin tur gir deg administrasjonstilgang til alle enhetene i kommunen.