Alle samlinger
Paraplyorganisasjoner
Paraplyorganisasjoner

For f eks IT ansvarlig i en kommune kan man få tilgang til en såkalt paraplyorganisasjon som i sin tur gir deg administrasjonstilgang til alle enhetene i kommunen.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter1 artikkel