Alle samlinger
Tilgangsstyring
Tilgangsstyring

I Transponder skiller vi mellom Administrator, begrenset administrator og bruker. Brukere må tildeles tilgang til enkeltgrupper.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter3 artikler