Globale rettigheter

Når du oppretter en bruker kan du velge mellom fire ulike bruker-roller: bruker, begrenset administrator og fullverdig administrator.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Bruker

De aller fleste av de ansatte bør opprettes som “bruker”. Brukere kan logge inn i Transponder. Rettigheter for brukere angis ved å sette tilgangsnivå for de enkelte gruppene som beskrevet i neste avsnitt.

Begrenset administrator

Ansatte i administrasjonen, som skal ha innsyn i all kommunikasjon, bør defineres som Begrenset administrator. Det er ikke nødvendig å spesifisere tilgangsnivå for de enkelte gruppene til de som er “begrenset administrator” da de automatisk har høyeste nivå på alle gruppene.

Administrator

I tillegg til de samme rettighetene “begrenset administrator”, har administratorer utvidede slette-rettigheter. Opprettelsen og administrasjon av brukere må også utføres av en med administrator-rettigheter.

Paraplybruker

En paraplybruker kan være en overordnet kommunal administrator som skal ha administrasjonsrettighet til alle skolene i kommunen. For å tildeles en slik bruker må Transponders support kontaktes. Se egen artikkel.

Svarte dette på spørsmålet?