Bruker

De aller fleste av de ansatte bør opprettes som “bruker”. Brukere kan logge inn i Transponder. Rettigheter for brukere angis ved å sette tilgangsnivå for de enkelte gruppene som beskrevet i neste avsnitt.

Begrenset administrator

Ansatte i administrasjonen, som skal ha innsyn i all kommunikasjon, bør defineres som Begrenset administrator. Det er ikke nødvendig å spesifisere tilgangsnivå for de enkelte gruppene til de som er “begrenset administrator” da de automatisk har høyeste nivå på alle gruppene.

Administrator

I tillegg til de samme rettighetene “begrenset administrator”, har administratorer utvidede slette-rettigheter. Opprettelsen og administrasjon av brukere må også utføres av en med administrator-rettigheter.

Paraplybruker

En paraplybruker kan være en overordnet kommunal administrator som skal ha administrasjonsrettighet til alle skolene i kommunen. For å tildeles en slik bruker må Transponders support kontaktes. Se egen artikkel.

Fant du svaret?