Denne funksjonen vil først fjerne alle brukeres tilganger og deretter tildele brukere de samme tilganger til grupper de har i skoleadministrasjons-systemet. Dette valget finner du under administrasjon > tilgangskontroll. Har du ikke dette valget aktivt, kontakt Transponder Support for å aktivere denne funksjonen.

Fant du svaret?