Alle samlinger
Tilgangsstyring
Synkroniser tilganger fra skoleadminsitrasjonssystem
Synkroniser tilganger fra skoleadminsitrasjonssystem

For å slippe og å bruke tid på tildeling av tilganger til enkelt-brukere. Kan man aktivere funksjonen "resett og synkroniser gruppe-roller".

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Denne funksjonen vil først fjerne alle brukeres tilganger og deretter tildele brukere de samme tilganger til grupper de har i skoleadministrasjons-systemet. Dette valget finner du under administrasjon > tilgangskontroll. Har du ikke dette valget aktivt, kontakt Transponder Support for å aktivere denne funksjonen.

Svarte dette på spørsmålet?