Alle samlinger
Tilgangsstyring
Tilgangsnivå til grupper - tilgangskontroll
Tilgangsnivå til grupper - tilgangskontroll

Hver enkelt bruker med vanlig bruker-tilgang (ikke administrator eller begrenset administrator) må tildeles tilgang til sin/sine grupper.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Brukere kan tildeles et av tre tilgangsnivåer til de forskjellige topp-nivå gruppene. Transponder skiller mellom tre forskjellige tilgangsnivåer til grupper. Høy medium og lav. Man kan ha tilgang til flere grupper og man kan ha flere forskjellige tilgangsnivå til de forskjellige gruppene. Enkelte kunder har i tillegg tilgang til funksjonen "resett og synkroniser grupperoller" Denne funksjonen fjerner alle brukeres gruppetilhørigheter og gir brukerne de samme rettighetene til grupper som man har i skoleadministrativt system.

Lav

Lavt tilgangsnivå gir tilgang til å sende meldinger, innhente strukurere data osv. og å se egne meldinger som er sendt, samt se mottatte meldinger til guppen/gruppene man har tilgang til.

Medium

I tillegg til de rettighetene brukere med lavt tilgangsnivå har, kan brukere med medium tilgang også lese andre brukeres utgående meldinger. Dette nivået kan mao være praktisk for ansatte som samarbeider tett om en gruppe/klasse.

Høy

I tillegg til de rettighetene brukere med medium tilgangsnivå har, vil brukere med “høy”-nivå også kunne administrere andre brukeres tilgangsnivå for den aktuelle gruppen. Klasseforstandere og avdelingsledere, som selv skal kontrollere hvem som har tilgang til kommunikasjonen med foreldre, må tildeles dette nivået.

Svarte dette på spørsmålet?