Direkte lenke til vår bemannede support har du til enhver tid inne i webapplikasjonen. Her kan du stille spørsmål om det er noe du lurer på.

Om vi har kjente feil vil disse varsles tydelig i Transponder med link til tydeligere beskrivelse av saken, hvilke deler av systemet som er berørt av feil osv. Saker er linket rett inn i våre statussider der man kan lese mer. Ststussidene er dessuten bestandig åpne for alle på http://status.transponder.no

Fant du svaret?