Support

Om du er bruker av Transponder imøteser vi mer enn gjerne at du kontakter oss på support.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Direkte lenke til vår bemannede support har du til enhver tid inne i webapplikasjonen. Her kan du stille spørsmål om det er noe du lurer på.

Om vi har kjente feil vil disse varsles tydelig i Transponder med link til tydeligere beskrivelse av saken, hvilke deler av systemet som er berørt av feil osv. Saker er linket rett inn i våre statussider der man kan lese mer. Ststussidene er dessuten bestandig åpne for alle på http://status.transponder.no

Svarte dette på spørsmålet?