I forkant av dette må administrator verifisere at den aktuelle gruppen f eks ved navn "ansatte" inneholder ansatte.

Deretter, gå til administrasjon > brukere > importer brukere fra kontaktlisten. Du får nå opp en oversikt over alle de ansatte fra kontaktlista og kan velge hvem du vil opprette som brukere av Transponder.

Etter at du har tildelt brukerkonti, sendes det automatisk ut mail fra Transponder med påloggingsinformasjon til de nye brukerne. Husk at du må gi dine nye bruker tilgang til aktuelle klasser i tilgangskontrollen.

Fant du svaret?