Alle samlinger
Opprette brukere
Importer brukere fra kontaktlisten
Importer brukere fra kontaktlisten

For å kunne opprette mange brukere på en gang og ikke behøve å legge inn en og en bruker, kan disse importeres fra kontaktlista.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

I forkant av dette må administrator verifisere at den aktuelle gruppen f eks ved navn "ansatte" inneholder ansatte.

Deretter, gå til administrasjon > brukere > importer brukere fra kontaktlisten. Du får nå opp en oversikt over alle de ansatte fra kontaktlista og kan velge hvem du vil opprette som brukere av Transponder.

Etter at du har tildelt brukerkonti, sendes det automatisk ut mail fra Transponder med påloggingsinformasjon til de nye brukerne. Husk at du må gi dine nye bruker tilgang til aktuelle klasser i tilgangskontrollen.

Svarte dette på spørsmålet?