Om du vil legge til en ny kontakt, redigere en kontakt i en gruppe, flytte den fra en gruppe til en annen eller knytte flere grupper til en kontakt, velg "ny kontakt" over kontakttreet til venstre om du vil legge til en ny kontakt, eller finn aktuelle kontakt i kontakttreet eller ved å bruke søkefunksjonen øverst til høyre for å endre en eksisterende kontakt. Denne funksjonen er kun tilgjengelig for administrasjonsbrukere.

Fant du svaret?