Alle samlinger
Kontakter og grupper
Søk i kontakter og meldinger
Søk i kontakter og meldinger

Det er enkelt å søke. Du kan benytte Søket dekker Navn og fonetiske navn, telefonnr, e-post adresser og meldingstekst.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Du kan søke i meldinger fra dashbordet. Her kan du søke opp meldinger basert på navn, nummer, mail og meldingstekst.

I tillegg kan du bruke den enkle søkefunksjonen øverst til høyre for å søke i kontaktlistene.

Fyll inn i søkefeltet og søket skjer i sanntid. Klikk på ønsket kontakt og du tas rett til vedkommende kontakt. Her kan du igjen redigere, vise meldingsflyt (meldingstråder), eksportere meldingstråder og se leveringsrapporter til den enkelte kontakten. I tillegg har du en knapp for å ringe direkte til den aktuelle kontakten om du bruker Transponder fra din smarttelefon.

Svarte dette på spørsmålet?