Import av kontakter

Transponder har et svært fleksibelt system for import av kontakter. Vår importfunksjon støtter Excel- og csv-filer.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Med virtuell intelligens husker systemet innstillinger fra forskjellige skoleadministrative verktøy, hvilket gjør Transponder i stand til å forhåndsinnstille de forskjellige valgene i importfunksjonen. Du kan utmerket godt også importere egenproduserte lister med navn og telefonnummer med vår importfunksjon.

Etter at du har lastet inn den aktuelle filen til Transponder får du opp en forhåndsvisning av alle radene fra excel-arket eller csv-fila du har lastet opp. Ettersom modulen er "selvlærende" vil den ut fra filens headere huske de innstillingene de fleste brukere gjør, men dette kan lett overstyres. Etter at du har foretatt dine valg, velger du «Importer» og kontaktene importeres til din kontaktliste. Merk deg at Transponders importsystem er svært fleksibelt. Det tillater også at du kan importere kontakter med bruker ID-nr. som unik identifikasjon. Dette er valgfritt. Her kan man f.eks bruke personnummer eller lokal brukernummer som ID. Fordelen med å bruke unikt nummer som ID, er at om du endrer opplysninger som f.eks navn og telefonnr, vil du kunne foreta en ny import på et senere tidspunkt og alle nye opplysninger overskriver de gamle, så lenge ID nr er det samme. Om du ved slutten av et skoleår sletter alle grupper og kontaktene og foretar en ny import ved neste skolestart, vil meldingshistorikken knyttet til enkeltpersoner gjenopprettes om du bruker ID nr. ved import.
Dette finner du under: Administrasjon  > Importere kontaktliste

Svarte dette på spørsmålet?