Alle samlinger
Kontakter og grupper
Synkronisering med administrativt system
Synkronisering med administrativt system

Transponder tilbyr synkroniserte av av kontaktlister mot alle skole og barnehage-administrtive system med daglig synkronisering

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Man velger selv hvilke grupper man ønsker å synkronisere og hvilke roller i gruppen man ønsker å synkronisere (Ansatt, Elev, Foresatt eller foresatt med forbindelse til elev). Når man har aktivert synkronisering i en eller flere grupper vil de automatisk synkroniseres mot endringer i det skoleadministrative systemet med døgnlige oppdateringer. Selv om man har integrasjon med synkronisering, kan man legge til flere kontakter i Transponder på vanlig måte eller ved import. De gruppene og kontaktene som er synkronisert, vil merkes med en lås, som indikerer at de er synkroniserte. 

Når du skal sette igang synkronisering må du være logget inn som administrator. Deretter går du til synkronisering under administrasjon og setter igang synkroniseringsjobb på de ønskede gruppene.

Grønn indikerer at gruppen er synkronisert. For å synkronisere en gruppe, velger du «synkroniser kontaktene i denne gruppen». Deretter kan du døpe gruppen hva du vil i Transponder, velge om du vil overføre foresatte, elever eller ansatte fra gruppen og «lagre». På denne måten har du synkronisert en gruppe og endringer fra skoleadminstrativt system oppdateres automatisk i Transponder.

Integrasjon finner du under: Administrasjon > Synkronisering av kontakter

Svarte dette på spørsmålet?