IST

Om man vil synkronisere spesialgrupper som SFO, skolekor mm fra Extence er det en del kriterier som er nødvendige at er på plass i Extence for at grupper av denne typen skal være dela v eksportdataene vi får. Dette er en beskrivelse av hva som må til i Extence for at f eks en SFO-gruppe skal kunne synkroniseres:

  1. Sjekk at faget ligger i fagregistret – sjekk skoleår og periode

  2. Opprett undervisningsgruppe – husk J i web-visning

  3. Tildel aktiviteter indiviudelt/lage gruppekativiteter. Velg elevutvalg og fagutvalg. Hak av for elever som skal være med i undervisningsgruppen. Så må du gruppeinndele

  4. Gå til register – undervisningsgruppe og sjekk at de nye undervisningsgruppene har blitt dannet med tilhørende lærer og elev.

Visma flyt skole

  1. Lag aktuelle grupper, f eks SFO-grupper

  2. Hent inn de aktuelle elevene fra klassegruppene i Visma

  3. Husk å bruk sammensatt gruppe for at dette skal komme over i Transponder (Det som heter SFO gruppe i Visma blir ikke automatisk overført til Transponder).

NB: Transponder gir ikke support på IST, Visma eller annen programvare vi ikke selv eier. Dette er en beskrivelse basert på tilbakemeldinger fra kunder som benytter IST og Visma for å hjelpe våre kunder.

Fant du svaret?