Alle samlinger
Kontakter og grupper
Synkroniser spesialgrupper fra Extence og Visma flyt skole
Synkroniser spesialgrupper fra Extence og Visma flyt skole

Spesialgrupper som SFO, skolekor osv overføres ikke i synkronisering fra Visma og IST. Dette kan gjlres med litt tilpassing i IST og Visma.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

IST

Om man vil synkronisere spesialgrupper som SFO, skolekor mm fra Extence er det en del kriterier som er nødvendige at er på plass i Extence for at grupper av denne typen skal være dela v eksportdataene vi får. Dette er en beskrivelse av hva som må til i Extence for at f eks en SFO-gruppe skal kunne synkroniseres:

  1. Sjekk at faget ligger i fagregistret – sjekk skoleår og periode

  2. Opprett undervisningsgruppe – husk J i web-visning

  3. Tildel aktiviteter indiviudelt/lage gruppekativiteter. Velg elevutvalg og fagutvalg. Hak av for elever som skal være med i undervisningsgruppen. Så må du gruppeinndele

  4. Gå til register – undervisningsgruppe og sjekk at de nye undervisningsgruppene har blitt dannet med tilhørende lærer og elev.

Visma flyt skole

  1. Lag aktuelle grupper, f eks SFO-grupper

  2. Hent inn de aktuelle elevene fra klassegruppene i Visma

  3. Husk å bruk sammensatt gruppe for at dette skal komme over i Transponder (Det som heter SFO gruppe i Visma blir ikke automatisk overført til Transponder).

NB: Transponder gir ikke support på IST, Visma eller annen programvare vi ikke selv eier. Dette er en beskrivelse basert på tilbakemeldinger fra kunder som benytter IST og Visma for å hjelpe våre kunder.

Svarte dette på spørsmålet?