Alle samlinger
Sende melding
Sette sendingstidspunkt frem i tid
Sette sendingstidspunkt frem i tid

Når du sender en melding, kan du velge om du skal sende meldingen nå eller frem i tid ved å åpne kalender med tidsangivelse og dato.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Når du setter sendingstidspunktet frem i tid legger meldingen seg i «planlagte meldinger» og sendes ut til angitt tidspunkt Du kan velge dato og nøyaktig klokkeslett for utsendelsen. 

For å gjøre det så oversiktlig som mulig kan du velge mellom kalendervisning eller listevisning. Du kan enkelt slette usendte meldinger du ikke allikevel vil sende eller legge inn repeterennde meldinger.

Svarte dette på spørsmålet?