Leveringsrapportene gjør deg i stand til å følge status til hver enkelt mottaker. Mottakerne endrer farge fra blått til grønt. De viser grønt når de faktisk har ankommet mottakerens telefon. Viser den rødt betyr det at meldingen feilet. Du kan søke etter årsak ved å trykke på navnet til den aktuelle mottakeren. Da kommer leveringsdetaljer til syne.

De forskjellige statusene

  • Sort: Køet hos Transponder

  • Grå: Sendt til gateway

  • Blå: Levert teleopperatør (venter på leveringsrapport)

  • Grønn: Levert til påslått telefon (Endelig rapport) 

  • Lilla: Lest av mottaker (Endelig rapport)

  • Rød: Feilet (Endelig rapport) 

 

Få leveringsrapport på mail

Når du sender en melding kan du dessuten velge å få leveringsrapport sendt på mail i ettertid. Dette er et valg du foretar, om du ønsker det, i det du sender en melding. Du kan velge mellom å få leveringsrapport etter 1, 2, 4, 8, 24 eller 48 timer etter meldingen ble sendt.

Fant du svaret?