Fyll inn navn på samtykket, mottakere og spørsmålet du vil ha svar på. I meldingen som sendes ut vil det automatisk genereres inn koder for svaralternativ "ja" og "nei" . Svarene og evt. kommentarer legges i listen over svar på samtykker. Listene er grafisk oversiktlige, kan sorteres og dessuten eksporteres.

Slik ser meldingen ut for mottaker på henholdsvis SMS og i app:

Fant du svaret?