Med tilbakemelding kan du stille et spørsmål og selv diktere svaralternativene. SMS-en sendes ut med inngenererte koder for de forskjellige svarene som du har oversikt over i arkivet.

Slik ser meldingen ut for mottaker på henholdsvis SMS og i app:

Fant du svaret?