Alle samlinger
Innsamling av strukturerte data
Oversikt over svar på samtykke og tilbakemelding
Oversikt over svar på samtykke og tilbakemelding

Har du sendt ut et samtykke eller en tilbakemelding får du en ryddig oversikt over svarene. Disse kan sorteres på svar, tidspunkt og navn.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Svarene/tilbakemeldingene fra foresatte lagres oversiktlig med forskjellige farger for de forskjellige svarene og kan sorteres på svar, tidspunkt og navn. Under er det et eksempel på et samtykke. De grønne er "ja" og de røde er "nei"

Svarte dette på spørsmålet?