Svarene/tilbakemeldingene fra foresatte lagres oversiktlig med forskjellige farger for de forskjellige svarene og kan sorteres på svar, tidspunkt og navn. Under er det et eksempel på et samtykke. De grønne er "ja" og de røde er "nei"

Fant du svaret?