Dette skjer automatisk når man svarer på en melding i Transponder eller via appen, men kan også gjøres uten å besvare. På denne måten ser andre ansatte hvilke meldinger som er behandlet og besvart og av hvem. I tillegg ser foresatte som benytter Transponder app at meldingen er behandlet og av hvem.

Den enkelte ansatte kan selv velge om de vil visa elle meldinger de har tilgang til eller kun behandlede eller ikke behandlede meldinger i sin innboks

Fant du svaret?