Alle samlinger
Motta meldinger
Smartsortering av innkommende meldinger (SSI)
Smartsortering av innkommende meldinger (SSI)

Transponders mottak krever ikke kodeord. SSI sørger for at meldinger fra foresatte med barn i flere grupper ikke havner i unødige grupper.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Om en foresatt har barn i to forskjellige klasser vil i utgangspunktet meldinger hun eller han sender, havne i to innbokser. Om Ola Normann har to barn, Per og Kari i 1. og 2. klasse vil Olas SMS havne i innboksen til både 1. og 2. klasse. Om du slår på SSI, vil meldingene filtreres basert på innholdet i SMSen. Om Ola f.eks skriver: 

«Heisann! Per er syk og kommer ikke på skolen i dag» leveres meldingen kun i 1. klasse (Pers klasse) Om han nevner karis navn leveres den også i 2. klasse. Nevner han ingen navn, men skriver f.eks «Barna mine er syke i dag» leveres den i begge klassene.

SSI finner du under: Administrasjon>>

Svarte dette på spørsmålet?