Gå til hovedinnhold
Smart-filter ord

Filterord er en ytterligere valgfri funksjon som styrer meldinger vekk fra uønskede grupper i tilfeller der ett barn tilhører flere grupper.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

I utgangspunktet er det kontaktens plassering i kontakttreet som styrer meldingen til riktig gruppe/klasse og i de tilfeller en foresatt har barn i flere klasser, kan leveringen finstyres ved bruk av smartsortering av innboks (SSI). Men i de tilfeller der ett barn har tilhørighet i to grupper, f.eks. 1. klasse og SFO kan den foresatte ved bruk av filterord styre meldingen vekk fra unødvendige grupper. Setter du f.eks. filterord «SFO» på alle SFO-grupper, kan en foresatt ved å begynne meldingen med dette ordet, styre meldingen vekk fra alle grupper som ikke har dette filterordet, og SSI kombinert med foresattes plassering i kontakttreet leverer meldingen med samme logikk som før, men kun innenfor de gruppene som deler filterordet «SFO»

Filterord behøver ikke brukes der en foresatt har flere barn i forskjellige klasser, men der et barn tilhører flere klasser/grupper. Om man ikke bruker filterord eller den foresatte skriver feil filterord i meldingen er konsekvensen kun at meldingen leveres i alle de gruppene eleven har tilknytning til.

Svarte dette på spørsmålet?