Den enkelte bruker kan velge om hun eller han vil ha innkomne SMS til sin gruppe/klasse videresendt til sin e-post og/ eller til appen Transponder SMS telefon. Dette gjøres ved å aktivere videresending for den aktuelle innboksen fra linken øverst i innboksen.

De aktuelle klassene/ gruppene du har aktivert videresending fra markeres da med et pil-ut-ikon for å tydeliggjøre dette.

Fra meny-valget øverst til høyre velger du så Mobil APP for å velge om du ønsker meldingene sendt som e-post, til app eller begge deler. Ønsker du meldingene sendt til app, last ned Transponder SMS og scan QR koden som vises på siden.

Fant du svaret?