Ved å velge fra ferdigdefinerte tidsrom eller ved å velge fre og til - dato i en kalender, kan man enkelt eksportere hele kommunikasjonsrekker som csv-fil.

Fant du svaret?