Arkiverte meldinger kan når som helst eksporteres men gjøres normalt i forbindelse med opprykk/nytt skoleår. Alle meldinger som er valgt sendt til arkiv, kan eksporteres i en batch der alle arkiverte meldinger lastes ned som csv/excel med tilhørende leveringsrapporter.

Fant du svaret?