Alle samlinger
Apper
Visning av registrert fravær i Transponder
Visning av registrert fravær i Transponder

Der foresatte registrerer et strukturert fravær i appen fremfor å sende en sms med "Ola er syk" vises dette oversiktlig i Transponder.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Som vist på siden for nedlastbar app kan man som foresatt registrere fravær i appen. Man slipper å skrive “Per er syk” men registrerer helt enkelt strukturerte fraværsmeldinger. Dette gir ere fordeler. Fremfor alt er dette innebygget personvern som gjør at skolen slippe rå sitte på unødvendige helseopplysninger der foresatte skriver unødvendig mye om barnets helse. Dernest gir det ansatte en ryddig ovesikt over dagens, ukens og månedens fravær som lett kan eksporteres i rapporter. Under ser du hvordan fraværsmeldinger vises for ansatte.

Svarte dette på spørsmålet?