Om telleren viser mange meldinger og du ikke vil slette meldingene, men heller ikke vil at du og dine ansatte skal vise telleren for ubehandlede meldinger. Kan du sette telletidspunktet til en annen dato. Under administrasjonssidene har du et valg for å flytte telletidspunktet frem til f.eks. dagens dato.

Fant du svaret?