Når en melding er arkivert vil den ikke slettes selv om man sletter den fra innboksen. Arkiverte meldinger ligger i mellomlagret i arkivet helt til de er eksportert som en csv-fil. Deretter kan man om man ønsker det slette de arkiverte meldingene fra Transponder og arkivere fildumpen i eget arkivsystem.

Fant du svaret?