Alle samlinger
Apper
Nedlastbar app
Får ikke meldinger eller push - varsler
Får ikke meldinger eller push - varsler

Om en kontakt slutter å få varsler i appen kan det ha flere årsaker. Her er en beskrivelse av hvordan man noermalt retter dette

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Om en kontakt slutter å få varsler kan det ha flere årsaker. I leveringsrapportene ser du om de får meldingene i app eller som klassisk SMS. Om de får meldingene i app står det "mobil app" i leveringsrapportene.

Årsaken til at de ikke varsles kan være flere. Normalt er det fordi vedkommende mottaker har byttet telefon og ikke husket å installere appen på sin nye telefon.

1: Sjekk at appen Transponder SMS er lastet ned på ny telefon
2: Hvis "ja" trykk på tannhjulet øverst til høyre i appen. Her kan man teste varsler og man kan deaktivere appen. Om man deaktiverer appen vil man igjen få meldingene som klassisk SMS. Om man dernest aktiverer appen vil man igjen få meldinger elvert i app.

Normalt vil problemet med uteblitte push-varsler løse seg automatisk om man åpner appen Transponder SMS, men for å være på den sikre siden kan man gå gjennom stegene beskervet over.

Svarte dette på spørsmålet?