Om en kontakt slutter å få varsler kan det ha flere årsaker. I leveringsrapportene ser du om de får meldingene i app eller som klassisk SMS. Om de får meldingene i app står det "mobil app" i leveringsrapportene.

Årsaken til at de ikke varsles kan være flere. Normalt er det fordi vedkommende mottaker har byttet telefon og ikke husket å installere appen på sin nye telefon.

1: Sjekk at appen Transponder SMS er lastet ned på ny telefon
2: Hvis "ja" trykk på tannhjulet øverst til høyre i appen. Her kan man teste varsler og man kan deaktivere appen. Om man deaktiverer appen vil man igjen få meldingene som klassisk SMS. Om man dernest aktiverer appen vil man igjen få meldinger elvert i app.

Normalt vil problemet med uteblitte push-varsler løse seg automatisk om man åpner appen Transponder SMS, men for å være på den sikre siden kan man gå gjennom stegene beskervet over.

Fant du svaret?