Alle samlinger
Sende melding
Prioriterte meldinger
Prioriterte meldinger
Transponder SMS er en hybridløsning der mottakere av SMS selv velger om de vil få levert meldinger som SMS eller i app.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert for over en uke siden

I venstre menyen kan du velge å sende SMS eller prioritert SMS. Prioritert SMS er det samme som å sende en SMS. Mottakere som har installert Transponders SMS app får meldingen levert i app og mottakere som ikke har aktivert appen får meldingen levert som SMS. Sender du en prioritert SMS vil alle mottakere i app automatisk få re-sendt meldingen som klassisk SMS om de ikke har åpnet og lest meldingen innen 15 minutter.

Svarte dette på spørsmålet?